en | sk

O nás

O nás

O nás

Cieľom našej chovateľskej stanice je odchov kvalitných šteniat plemena Maďarský stavač po povahovo vyrovnaných rodičoch vynikajúcich hlavne v poli pracovnom ale aj výstavnom, s výbornými zdravotnými a prípadne aj inými športovými výsledkami. Našou snahou je aj dosiahnuť väčšiu genetickú diverzitu v populácií plemena prílevom novej krvi zo zahraničia a taktiež si zakladáme na rôznorodosti genofondu našich odchovancov (výber rodičov z rôznych línií), čím sa výrazne zmenšuje pravdepodobnosť postihnutia niektorou z dedičných chorôb zapríčinených príbuznosťou rodičov a zvyšuje celkové zdravie psa.

Pri výbere krycieho psa vychádzame hlavne z dokonalej znalosti vlastných sučiek, ich kladov i záporov, predností aj nedostatkov. Vždy sa k nim budeme snažiť nájsť absolútne nepríbuzného krycieho psa s ideálnou kombináciou pracovných schopností, pekného exteriéru, dobrej povahy a pevného zdravia. Aj keď sme ochotní pracovať s drobnými nedostatkami rodičov pre veľké klady daného spojenia, o ktorých sme presvedčení (inak by sme takéto spojenie neuskutočnili), krycí pes nikdy nesmie mať rovnaké nedostatky ako krytá sučka. Jeho výberu budú predchádzať podrobné analýzy rodokmeňov a dostupných informácií, osobné stretnutie s majiteľom a samotným psom ešte pred krytím a jeho zhodnotenie na vlastné oči, keďže sa nehodláme uspokojiť len so slovnou chválou :-)

Naši psi sú chovaní v domácom a milujúcom prostredí s množstvom zamestnania či už v podobe výcviku, dlhých prechádzok alebo rôznych aktivít, no majú aj presne určené pravidlá. V rovnakých podmienkach budú odchovávané aj šteňatá. Medzi vrhmi jednej sučky bude vždy odstup minimálne dvoch ale radšej viac háraní a počas celého života bude dostávať nadštandardnú starostlivosť a kvalitnú stravu.

Naše minimálne nároky na krycieho psa, ako aj na naše sučky: DBK 0/0 (HD A), DLK 0/0 (ED A), skúšky poľovnej upotrebiteľnosti, aspoň jeden šampionát krásy niektorej z členských krajín FCI a v neposlednom rade dobrá povaha. Výhodou je aj test na DOV (dedičné očné vady), PRA-prcd (progresívna retinálna atrofia), gén dlhej srsti, alergologický test či iné vyšetrenia s negatívnymi výsledkami.

Adela Cori, október 2015