Bella Zeuleus

Skúšky

Skúšky vlôh stavačov

23.4.2016 | Šaľa-Veča, SK

1.cena, 150 bodov

Farbiarske skúšky stavačov

27.5.2017 | Láb, SK

1.cena, 58 bodov