Freia Silver Sfinx

Skúšky

Farbiarske skúšky stavačov

17.7.2020 | Horné Saliby, SK

2.cena, 47 bodov

Klubové jesenné skúšky stavačov

22.8.2020 | Ivanka pri Nitre, SK

2.cena, 155 bodov

Farbiarske skúšky stavačov

15.8.2021 | Borský Mikuláš, SK

1.cena, 62 bodov

Klubové jesenné skúšky stavačov

28.8.2021 | Malé Leváre, SK

1.cena 228b/248 a 5. miesto z 12