Freia Silver Sfinx

Zdravie

DBK - displázia bedrových kĺbov

15.10.2021 | Trnava, SK | MVDr. Ivan Pašek

A/A

DLK - displázia lakťových kĺbov 

15.10.2021 | Trnava, SK | MVDr. Ivan Pašek

0/0

DOV - dedičné očné vady

15.10.2021 | Trnava, SK | MVDr. Ivan Pašek

Prostá

Analýza DNA (250+ testov) 

31.12.2021 | Helsinki, FIN | Wisdom Panel (Genoscoper Laboratories)

Čisté bez vád

DCM - Dilatatívna Cardiomyopatia

5.1.2022 | Bojnice, SK | MVDr. Mláka

Zdravý jedinec